อุปกรณ์เก็บเกี่ยวปาล์ม

ด้ามเคียว (ท่อแทงปาล์ม)

ยี่ห้อ Sime Darby รุ่นเบาพิเศษ

เริ่มต้นที่ เส้นละ 1,300.-

เสียม เคียวเกี่ยวปาล์ม

ยี่ห้อ SBL คม แข็งแรง ทนทาน

เริ่มต้นที่ อันละ 200.-

คลิปรัด เหล็กแทงปาล์ม

ยี่ห้อ SBL กระชับ แข็งแรง ทนทาน

เริ่มต้นที่ อันละ 40.-

อัลไลน์ (ยาฆ่าหญ้า)

กำจัดวัชพืชในสวนปาล์ม

เริ่มต้นที่ ขวดละ 350.-

Please reload

ติดต่อสายตรง  086-954-6503