สำนักงานใหญ่  สตูล

86/52-53 ถ.สฤษดิ์ภูมินารถ ต.พิมาน  อ.เมือง จ.สตูล 91000

Tel. 074-721244,  Fax. 074-722221

Email : ste_sales@stethailand.com

 

        สาขากระบี่

187/10 หมู่ 5 ถ.ควนขนมจีน-คลองมะรุ่ย ต.อ่าวลึกใต้ 

อ.อ่าวลึก จ.กระบี่  81110

Tel. 075-634622,  Fax. 075-656910

CONTACT